2 กรกฎาคม 2562 ส.ประมงจวกบังคับใช้กม. 5 ปีแต่ปลาทูไทยใกล้สูญพันธุ์

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/regional/377806

ประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่าขณะนี้เกิดปัญหาวิกฤติปลาทูใกล้สูญพันธุ์ ซี่งเป็นสัตว์น้ำท้องทะเลไทยที่มีความสำคัญมากทางเศรษฐกิจ ภายหลังจากที่ภาครัฐบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวดกับชาวประมงมา 5 ปี จากพ.ร.ก.ประมงปี 58 เพราะมาจากพวกบิดเบือนข้อมูลทำให้รัฐบาลแก้ปัญหาไอยูยูผิดพลาด และทำให้ชาวประมงเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า รวมทั้งอย่าหลงประเด็นต้นเหตุปลาทูสูญพันธุ์เกิดจากการจับแม่พันธุ์ไข่เต็มท้อง 2 แสนใบ ผมท้าเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันหากกรมประมง ห้ามเรือประมงชายฝั่งใช้อวนจมจับปลาในฤดูวางไข่ แต่ปลาทูไม่เพิ่มขึ้นจะลาออกทันที จึงขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรี รมว.เกษตรและสหกรณ์ เร่งช่วยดำเนินการตามกฎหมายกับประมงพื้นบ้านเถื่อนประมาณ7-8 หมื่นลำด้วยโดยใช้มาตรา 10 ซี่งกรมประมงต้องห้ามประมงพื้นบ้านออกนอกเขตชายฝั่ง ตามมาตรา34 กรมประมงต้องออกใบอนุญาตประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 32 ต้องให้ประมงพื้นบ้านกรอกล็อคบุค ในมาตรา 33 ต้องขึ้นทะเบียนท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน มาตรา 84 โดยขอให้มีการดำเนินการตามกฎหมายกับประมงพื้นบ้านเช่นเดียวกันกับประมงพาณิชย์ ทั้งหมดที่เรียกร้องนี่คือสาเหตุที่ทำให้ปลาทูต้องสูญพันธุ์เพราะเรือประมงชายฝั่งใช้เครื่องมืออวนจมในการจับสัตว์น้ำได้ในช่วงฤดูปลาทูวางไข่ ในช่วงมีการปิดอ่าวในทุกพื้นที่ทำให้มีการจับพ่อแม่พันธุ์ปลาทูไปก่อนที่จะได้วางไข่ เป็นการตัดวงจรสัตว์น้ำในห่วงโซ่ที่สำคัญที่สุด คือปลาทูยังไม่ได้ออกลูก ก็ถูกจับไปเสียก่อนทำให้ปลาทูมีโอกาสสูญพันธุ์